Urban Makelaars

Algemene bepalingen

Uitnodigingen
Alle door Urban Makelaars en de verkoper verstrekte informatie dient uitsluitend gezien te worden als een uitnodiging tot nader overleg, dan wel tot het uitbrengen van een bod.

Details
Urban makelaars benadrukt dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan wanneer zowel over de hoofdzaken (prijs, object), als over de details (oplevering, roerende zaken, etc.) overeenstemming is bereikt en dit schriftelijk is vastgelegd in een door zowel verkoper als koper ondertekende koopovereenkomst.

Voorbehouden
Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, dient er van te worden uitgegaan dat vorenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Wij adviseren u uw eigen (NVM) makelaar te raadplegen.

tekenen bij de notaris
Iedere overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van akkoord verkoper. Met betrekking tot de overdracht van het onroerendgoed en de keuze van de notaris: het tekenen van de koopakte en de leveringsakte dient primair plaats te vinden bij een notaris binnen een straal van 10 km van het onroerend goed; het koopcontract dient conform het amsterdamse ringmodel te worden opgesteld.


Urban Makelaars
Tel. 020.303.5090
www.urbanmakelaars.nlUrban Makelaars | Volg ons op: Terug naar boven